Circuits Musicals

ELS CIRCUITS MUSICALS A ESPANYA OFEREIXEN ALS CORS I BANDES DE MÚSICA L’OPORTUNITAT DE COMBINAR EMOCIONANTS CONCERTS AMB UNA GLORIOSA BARREJA DE MÚSICA, CULTURA, HISTÒRIA I DIVERSIÓ

Concerts d’exterior i interior, des de música clàssica fins a jazz i des de grans bandes fins cors.

Els llocs més ideals: places públiques, parcs i jardins, esglésies i catedrals famoses o escoles de música.Concerts a l’aire lliure que atrauen un públic nombrós i agraït que es reuneix per gaudir de concerts en escenaris impressionants.

VOLEU COMPARTIR EL VOSTRE TALENT AMB EL MÓN?

Tots els programes es dissenyen amb els seus requeriments específics!

Demani més informació